TALENT IS GRAAG WILLEN WERKEN

Dankzij nauwe contacten met onze opdrachtgevers -particulieren, werkgevers, UWV en de gemeentelijke overheid- put de werkKRACHTcentrale uit een ruime bron van mensen met in alle gevallen het talent om graag te willen werken. Veel werkzoekenden missen de flair en het vertrouwen om voor zichzelf op te komen. In dat vacuĆ¼m tussen graag willen en moeilijk kunnen bevinden zich veel van onze kandidaten.

De kracht van de werkKRACHTcentrale stemt daarmee overeen. Onze ervaring en onze kennis en kunde richten zich er juist op om mensen uit dat luchtledige te halen. Door hun talenten op te sporen; door ze het vertrouwen te geven dat ze die talenten hebben; door ze wegwijs te maken in wat ze in de zakelijke maatschappij tegen kunnen komen; door ze te coachen en te begeleiden: en door ze te stimuleren dat werk te zoeken waar hun talenten naadloos tot hun recht komen. Vaak ook gaan wij met de werkkracht op zoek naar de werkgever, die bij hem past.

De werkKRACHTcentrale richt zich daarbij concreet op mensen die een periode van psychische/psychiatrische problematiek hebben doorstaan en aan het werk willen; op in het algemeen werkzoekenden die moeilijk werk vinden; en op zelfstandigen en werknemers die een sterke drang voelen tot verandering of tot nieuw elan in hun arbeidzame leven.