Donderdag 4 april

Mehr. is naar de dokter geweest. Gelukkig heeft zij haar zoon die zich in een jaar tijd in het NederlandsĀ  knap verstaanbaar heeft leren maken. Maar toch, er zijn onderwerpen die je liever zonder je zoon met de dokter wilt bespreken. En dat is al moeilijk genoeg.

Toen Buurman H. vroeg, nadat de kleine a en de grote Z weer in klanken waren omgezet, wat er besproken moest woorden, was Mehr. duidelijk. Zij wees op haar lichaam.

De andere dames vonden het een prima idee; zij kenden het probleem ook. Van top tot een, dacht Buurman H. stoer en hij begon met het h-aa-r. “Huh -aaaaa- rrrrr. Haar. Tot en met de hals ging het van een leien dakje. Hij voelde enige spanning bij het woord “b-o-r-s-t”. Met de handen gaf hij aan dat daar verschillende lichaamsdelen onder verstaan kunnen worden. Buurman H. werd er wat geruster op toen moeder V. haar buurvrouw ging uitleggen dat een vrouw niet alleen een borst heeft maar ook borsten. En ze hield haar beide handen onder die van haarzelf. Het leek de gewoonste zaak van de wereld, ook met Buurman H. erbij.

Zoon H. van moeder V. kwam erbij zitten. Hij lachte heimelijk toen de middelvinger aan de beurt was. Buurman H. vatte de koe bij de horens en vroeg hem naar het waarom. Wel, H. wist prima uit te leggen dat je dit lichaamsdeel beter niet kunt opsteken als je problemen hebt met een ander. “En waarom dan niet?”, vroeg Buurman H. Zoon H. schrompelde ineen, dat durfde hij in aanwezigheid van de dames en dus ook zijn moeder niet te zeggen.

Verder, ging Buurman H.. De spanning nam toe. Buurvrouw E. nam afscheid, het werd tijd om op te stappen. “l-ies-s” schreef Buurman H. op en wees aan waar die te vinden was nadat J. op haar mond had gewezen. Vervolgens kwamen het vrouwelijke en het mannelijke geslachtsdeel aan bod.

Zoon H. kreeg last van een benauwdheid die in Nederland Spaans heet. Hoe zou zijn moeder reageren? Die schreef de letters nauwkeurig over zonder een spier te vertrekken. Zoon H. stak opgelucht lachend zijn hand op naar Buurman H. , want alleen de middelvinger zou misverstanden wekken.