Dinsdag 3 juli

’s Middags hebben we erg hard gestudeerd. En dat is nodig ook, want de inburgerings- en schooltoetsen die gedaan moeten worden zijn moeilijk en worden streng beoordeeld. H. is al erg ver (B2). Zij moest in 90 minuten 8 grote teksten lezen met elk minstens 3 uitdrukkingen over onderwerpen als coaching en architectuur.  (Weet u wat een architectenopleiding is waar je leert je nek uit te steken?) Van de bijbehorende 43 vragen moest zij 84% goed beantwoorden voor een voldoende!

’s Avonds bogen wij ons over de vraag hoeveel vragen H. goed moest hebben voor een voldoende. De procenten vlogen ons om de oren en ook de manieren waarop je zo’n som kunt uitrekenen. Niet alleen taal is moeilijk, ook rekenen valt niet mee. Vaak omdat de buren met een migrantenachtergrond vaak geen of maar weinig basisonderwijs hebben genoten. De (oudere) buren die Nederlands onderwijs hebben gehad denken met grote dankbaarheid terug aan de tafels die zij lang geleden klassikaal hebben geoefend. Alsof het zangles was.