Dinsdag 23 april

Donderdag namen we afscheid van elkaar met de aankondiging dat we donderdag 25 april voor het laatst bijeen zouden komen. Mehr. trok haar wenkbrauwen iets samen. Een bijzonderheid, Zij leek het maar niets te vinden.

“Oh, maar dan kunnen wij niet!”, zei Meha. Wij begrepen dat het druk zou zijn met de voorbereidingen op het Eritrese Pasen, een week later dan de Nederlandse versie. Een van de belangrijkste feesten die vooraf wordt gegaan door een periode van maar liefst veertig dagen waarin geen dierlijke producten gegeten mogen worden. Niet eenvoudig in een wereld waarin veel voedsel is voorbewerkt.  Wel een goede manier om te leren wat er in zit.

“Dan is dinsdag dus de laatste Buurschool!”, zei Buurvrouw W. verrast. En dat is vandaag. Buurvrouw W. en Buurman H. zitten als altijd om 16.00 uur klaar, met wat extra fruit, want daar zit geen dierlijk ingrediënt in. Dit keer ook aardbeien en wat pruimen. Een feestelijk tintje ten afscheid.

Tegen half vijf kwam Buurvrouw E. Alsof er geen week zat tussen nu en  haar mopperpartij op de Nederlandse taal en dat vermaledijde lesboek van Meh.. Zij pleitte voor een buddysysteem. “Daar hebben ze veel meer aan!” Buurman H. ging een eind met haar mee. Hij is een groot voorstander van het faciliteren van contacten van nieuwkomers met Nederlanders van origine. En dan in het kader van een vijfdaagse schoolweek. Kortom, breng de theorie in praktijk. Daar waar Buurschool voor bedoeld was en ook een tijd lang voor was, tot de jongeren hun plaats vrijwillig afstonden aan de ouderen en de jongsten die hier kwamen in het kader van gezinshereniging. Buurschool werd een reguliere school en heeft zo geen toegevoegde waarde meer. Althans, toegevoegd genoeg naar de normen van Buurman H. Zo is het dan ook wel weer.

Weer een kwartier later kwam Hab. het boek terugbrengen dat hij had geleend. Hij moest meteen weer weg. “Komt je moeder nog?”, vroeg Buurman H. “Nee, die is thuis. Ze laat haar haar vlechten.” “Oh, dan zullen de anderen ook wel niet komen”, dacht Buurman H. Hab. dacht ook van niet.

Buurvrouw E. kreeg het gevoel dat Buurschool als een nachtkaars uitging. Buurman H. vond het prima zo. Onze buren hebben nu andere behoeften. Bovendien is hij een groot liefhebber van fruit.