Auteursarchief: jmwebs

Verbeeldingen

De bedoelingen, activiteiten en resultaten van de werkKRACHTcentrale vergen veel woorden. Soms zijn beelden sprekender dan woorden. Deze pagina bevat andere media dan woorden om duidelijk te maken waar de werkKRACHTcentrale voor staat. Wij horen graag van je wat je in deze media “leest”. Heb je suggesties om de werkKRACHTcentrale te verbeelden? Graag!

Uit de praktijk

Het resultaat van ons werk laat zich het best beschrijven door degenen die met ons werken en hebben gewerkt. Wij vragen onze opdrachtgevers, kandidaten en deelnemers dan ook naar hun bevindingen. Uit hun reacties maken we, met hun goedkeuring, hieronder een keuze, per activiteit gerubriceerd.

En ook uw reactie stellen wij zeer op prijs.

 

De Werkkrachtcentrale

rick akkerman0_mod

Wilma van Schaik

Zoals ex-rokers vaak de fanatiekste bestrijders van het roken zijn, zoals vrouwen in de top altijd dubbel kritisch bekeken worden, zo kennen de werknemers met een psychiatrische achtergrond een extra motivatie om te bewijzen dat zij goede medewerkers zijn!

´Voor ik het initiatief nam tot de werkKRACHTcentrale, heb ik vele jaren in de hulpverlening en de arbeidsbemiddeling gewerkt met mensen met een psychiatrisch verleden. Maar verleden of niet, steeds bleken de mogelijkheden en kansen in ruime mate de beperkingen te overtreffen. Het gaat er om mensen met verschillende achtergronden bijeen te brengen. Zij brengen elkaars talenten naar boven. Talent, zo heb ik ervaren, is royaal voorhanden. Slechts het zoeken naar talent is soms wat moeilijk. Evenals om het talent van de intrinsiek gemotiveerde* werkzoekende en de werkgever, met hart voor zijn zaak, samen te brengen.’

Daartoe heeft de werkKRACHTcentrale eigenzinnige en op het oog zeer verschillende initiatieven genomen. Een actueel voorbeeld daarvan is onze Buurschool; waarin iedereen die onze Nederlandse taal en cultuur beter wil leren kennen, welkom is. De stap naar de arbeidsmarkt wordt zo een stuk kleiner. Wat al onze initiatieven gemeen hebben is duurzaam samenwerken om duurzaam werk te genereren; voor mensen die graag willen en goed kunnen werken, en toch moeilijk werk kunnen vinden.

En juist in dat specialisme, het zoeken naar en het plaatsten van talenten, zit de kennis, ervaring en kunde en dus de KRACHT van de werkKRACHTcentrale!

Dus contact ons als u werk zoekt of werk biedt, of gewoon vragen heeft en geïnteresseerd bent in wat wij in de werkKRACHTcentrale doen.

*Intrinsiek gemotiveerd is iemand die vanuit zijn innerlijke overtuiging graag aan het werk wil.

Britt en André gaan het helemaal maken

EERSTE ATELIERGROEP LOOPT LEKKER

De eerste ateliergroep draait op het moment van schrijven ruim een maand. Zeven personen treffen elkaar elke maandagmorgen om ervaringen uit te wisselen, ervaringen uit hun eigen arbeidzame leven. Met het doel om zichzelf, maar zeker ook de groepsgenoten beter te maken, vertrouwder met werken, met plezierig werken en met geld verdienen. De truc van de ateliergroep is samenwerken. Ofwel het delen van de eigen kennis, kunde, informatie en ervaring met de andere groepsleden.

Lees verder

BETROKKEN COACHING EN BEGELEIDING

Door Gisele Vranckx

Op 3 oktober 2011 kreeg ik de kans om te gaan werken als leerling
ervaringsdeskundige op een open opnameafdeling (rehabilitatie). Dat heb ik drie maanden gedaan. Het was voor mij nieuw, spannend en ook een beetje eng omdat ik twintig jaar niet meer had gewerkt. Ik was dan ook superblij met mijn werkcoach Wilma van Schaik die me daarin nog steeds begeleidt.

Lees verder

EEN PERSOONLIJKE AANBEVELING

Van Frank Jongbloed

Als projectleider Dwang en Herstel bij Dijk en Duin Castricum heb ik geruime tijd met Wilma samengewerkt binnen de werving en begeleiding van ervaringsdeskundige inzet in de GGZ. Haar vakkennis en begeleidingssensitiviteit maken dat re-integratietrajecten van mensen die soms 25 jaar lang niet aan het arbeidsproces hebben deelgenomen, slagen.
Mocht ik ooit ‘mijn kracht’ verliezen, dan laat ik deze enthousiaste, creatieve en betrokken vrouw met me meezoeken om die te hervinden.

TALENT IS ECONOMISCHE FACTOR

Iedereen, dat zijn (non-profit) organisaties, instellingen, zakelijke werkgevers en ondernemers, kan van de bemiddeling van de werkKRACHTcentrale profiteren. Profiteren in de vorm van het werk bieden aan of in dienst nemen van een buitengewoon gemotiveerde medewerker. Onze talenten begeleiden en coachen we net zo lang tot zij financieel-economisch en sociaal goed in het gehele medewerkersbestand passen. Eén ding hoeven we ze zeker niet bij te brengen, dat is hun extra motivatie zich als medewerker te bewijzen!

Lees verder

TALENT IS GRAAG WILLEN WERKEN

Dankzij nauwe contacten met onze opdrachtgevers -particulieren, werkgevers, UWV en de gemeentelijke overheid- put de werkKRACHTcentrale uit een ruime bron van mensen met in alle gevallen het talent om graag te willen werken. Veel werkzoekenden missen de flair en het vertrouwen om voor zichzelf op te komen. In dat vacuüm tussen graag willen en moeilijk kunnen bevinden zich veel van onze kandidaten.

Lees verder

HANDEN IN HET VUUR VOOR ONZE TALENTEN

De werkKRACHTcentrale levert mensen met een goede werkhouding en de juiste vaardigheden. Dit kunnen en durven wij zo te stellen. Om twee heldere redenen. In de eerste plaats door onze begeleiding en coaching. Die zijn zo doelgericht en effectief dat onze selectie naadloos aansluit bij wat de markt wil. Omdat we daarnaast zeer strikt naar het talent van onze cliënten zoeken – en dat ook vinden –, kunnen we garanderen dat onze mensen over de juiste motivatie beschikken.

Lees verder