AANPAK IN FASEN EN JOBCOACHING

Voor kandidaten die graag willen werken en zich bij ons melden is het belangrijk te weten wat onze begeleiding inhoudt. Zeker omdat wij garant willen staan voor het resultaat van onze inbreng.

Uit enkele gesprekken halen we informatie over de opstelling, motivatie, sociale vaardigheden, ambitie, talenten en bereidheid van de kandidaat.
Als hij wil werken met ons, en de opdrachtgever is akkoord, dan zetten we in op duurzaam werk. Dat houdt in een arbeidsplaats met een adequaat inkomen, op basis van goede sociale contacten, met de mogelijkheid tot (intellectuele) ontwikkeling in een vitale omgeving.

Werken aan werk

De kandidaat voert zelf de regie over zijn zoektocht naar duurzaam werk. Hij zet daarbij zijn eigen netwerk in, legt contacten en leert daarbij zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden kennen, waarderen en inzetten. Desgewenst biedt Het Atelier hem daarbij desgewenst een waardevolle leeromgeving. Hij kan ook ervaring opdoen in een bedrijf, maar altijd wel met duurzaam werk als perspectief.

Jobcoaching

Als een duurzame baan is gevonden, maakt jobcoaching, gedurende maximaal drie jaar, deel uit van zijn begeleiding. En wel om zijn effectiviteit als werknemer te optimaliseren. Na afloop van het formele contact tussen werkkracht en de werkKRACHTcentrale streven wij ernaar om informeel, via nieuwsbrieven of persoonlijk contact, een relatie in stand te houden.