Maandelijks archief: september 2018

Donderdag 20 september

De animo voor de taalles is groot. Het is een spel om ‘mooie’ zinnen te maken. Dat zijn zinnen die grammaticaal juist zijn. Meestal gebruiken we daarvoor zinnen die we zelf hebben gemaakt en die beter kunnen. Dit keer hebben we de app van Buurvrouw W. gebruikt om de Nederlandse taal te oefenen. Een van haar zinnen bestond uit wel drie zinnen. Een mooie gelegenheid om de ‘kauwgumwoorden’ (voegwoorden) weer eens te oefenen. Die plakken twee of meer zinnen aan elkaar, zoals want en omdat. Soms met rare effecten. Zo staat in een zin die met ‘omdat’ begint de persoonsvorm  los van het onderwerp: ‘”,omdat het laat is geworden”.  Begint de zin met ‘want’, dan blijft de persoonsvorm keurig bij het onderwerp: ”, want het is laat geworden.” Waarom? Buurman H. weet het ook niet en hij spreekt de taal al meer dan 60 jaar.

Ar. heeft samen met Buurman H. een motivatiebrief geschreven voor een sollicitatie. Dat is nuttig, omdat hij zo nadenkt over wat hij wil, waar hij goed in is, wat hij nodig heeft en wat hij wil leren. Goed voor hem, maar ook voor de werkgever om te weten. Vraag en aanbod kunnen zo goed op elkaar worden afgestemd.

Wij vroegen ons af of wij wel weten welke goede eigenschappen wij hebben. In elk geval niet goed.  Terwijl onze buren daar veel informatie over hebben! We hebben de hele avond besteed aan het inventariseren van de goede eigenschappen van Fi., A., S. en K.. Die van Fa. en Ruta komen de volgende keer aan bod. En misschien willen de anderen die er vanavond niet waren ook hun eigenschappen wel weten. Vervolgens gaan we nadenken over de vraag welke eigenschappen waardevol zijn voor de beroepen die we later willen uitoefenen. Zo kunnen we onze stage- en sollicitatiegesprekken veel beter voeren aan de hand van de vragen:  wat heb ik te bieden en wat heb ik nodig en wat heeft de werkgever nodig en te bieden?

Buurvrouw T. was er vandaag voor het eerst bij. Zij was verbaasd over het niveau waarop wij met elkaar in het Nederlands communiceren. Dat was ook leuk en nuttig om te horen.

Dinsdag 18 september

Het was gezellig druk vanmiddag. Buurman A. gaf les in verkeersregels. Buurman J. rekende met zijn leerlingen en Buurman H. gaf taalles.

Buurvrouw W. heeft vele talenten waaronder de vaardigheid om heerlijke hartige taarten te maken. De verschillen in smaakgeheugens zijn groot, maar haar taarten gaan er bij iedereen met smaak in. Weer een mooie gelegenheid om de namen van de ingrediënten te oefenen.

’s Avonds bleven we met een groep voetballiefhebbers over. Tja, en als Barcelona dan tegen PSV speelt is het thema gauw vastgesteld. Bij Buuvrouw W. en Buurman H. thuis hebben we een prachtige voetbalavond gehad. En dat gold dan vooral voor de Barcelona-aanhang. Opvallend is wel dat de kennis van de Nederlandse clubs en spelers snel toeneemt. AZ stijgt snel op de ladder van favoriete clubs.

Dinsdag 11 september

Om 16.00 uur gingen we stevig aan de slag met rekenen en taal. Buurman J. gaf E. privéles. Het bleek dat er veel verschil is tussen kunnen rekenen en rekenen begrijpen. Gelukkig had J. een bak vol spullen bij zich waarmee hij de rekenkunst inzichtelijk kon maken.

Het is een feest als we met bijna 20 mensen samen zijn. Een extra reden om te komen was de heerlijke maaltijd die R., F. en Buurvrouw W. hadden bereid vanwege het Nieuwjaar dat in de orthodox christelijke kerk op 11 september begint. We hebben vervolgens filmpjes gekeken hoe dit feest in Eritrea en Ethiopië wordt gevierd en dan is de stap naar een vrolijke dans niet groot.

Deze dans werd extra vrolijk doordat F. voordeed hoe in Afghanistan wordt gedanst tijdens een bruiloft. Ook daarvan hebben we filmpjes bekeken. Er ontstond een stevig gesprek over de gang van zaken rondom het huwelijk. Vooral de positie van de vrouw (iedereen weet nu wat ‘Baas in eigen buik’ betekent) kreeg aandacht. Buurman H. begrijpt nu dat hij rijk had kunnen worden als hij in Afghanistan veel dochters had gekregen.  F. troostte hem met de wijsheid dat geld niet gelukkig maakt. En met die dochters moet je het ook maar afwachten.

Vanaf 20.00 uur hebben we over een heel moeilijk probleem gesproken: de hopeloze situatie waarin de vluchtelingen momenteel in Libië verkeren. Zij kunnen niet meer voor (naar Europa) of achteruit (naar hun thuisland) en in Libië zelf is het bijzonder onveilig. Wat kunnen wij doen in het verre Nederland om ze te helpen? Wat hebben ze (vooral) nodig? Hoe kom je aan de juiste informatie? Hoe kun je je omgeving informeren? We voelden ons vooral machteloos.

 

Donderdag 6 september

In de Uitkijkpost stond een artikel over het bezoek dat Heiloose kinderen met een vluchtelingenachtergrond aan Enkhuizen hebben gebracht. Buurman H. heeft het twee keer voorgelezen. Daarna hebben we vastgesteld wat de belangrijkste informatie van dit artikel was. En toen stelde Buurman H. veel vragen over details. Dat ging prima!

A. vertelde over zijn bezoek aan Leipzig in Duitsland. Hij vond het er prachtig, maar was ook blij weer terug te zijn. Hij vindt het makkelijker om met mensen uit Heiloo contact te maken en dat ligt niet alleen aan het feit dat men daar Duits spreekt. Er is, vooral in Oost-Duitsland, veel onrust over de immigratie van vluchtelingen. Voor- en tegenstanders gaan de straat op om te protesteren. Zo ontstaat een sfeer die onveilig is en discriminatie versterkt. Gelukkig voelen de nieuwkomers onder ons zich hier wel veilig. Dat wil niet zeggen dat nieuwkomers voor iedereen gelijkwaardig zijn aan autochtonen. We spraken over een tekst op facebook over een jongen die bij het station fietsen uit het rek haalde. Waarom werd gezegd dat hij uit Somalië kwam (en is dat wel zo?) en wat was hij nou eigenlijk aan het doen (probeerde hij een fiets te stelen of wist hij niet meer welke fiets hij had geleend?) en waarom liep hij boos weg toen hij hierop werd aangesproken (was hij betrapt of voelde hij zich gediscrimineerd)? Wat bedoelde de schrijver nou precies met de mededeling dat we tegenwoordig onze fietsen niet meer kunnen stallen zonder ze op slot te zetten (deed men dat vroeger niet?) Wij kwamen tot de conclusie dat je eerst onderzoek moet doen voordat je conclusies trekt en dan moet je nog goed nadenken voordat je je mening geeft. Zeker wanneer je dat op Facebook doet. Klopt het wel wat ik beweer en waarom wil ik dit anderen laten weten?

We maken ons erg zorgen over de situatie van de vluchtelingen die nu vast zitten in Libië. Zij kunnen niet meer oversteken naar Europa en ze kunnen niet terug. Op social media staan verschrikkelijke beelden en verhalen over wat daar in de kampen gebeurt. We besluiten informatie te verzamelen en de volgende keer te praten over wat wij hieraan kunnen doen.

 

Dinsdag 4 september

Het schooljaar is weer begonnen. Nog niet voor iedereen. Er zijn ook opleidingen die volgende week starten. En er zijn opleidingen die van start gaan wanneer jij dat wilt. Zo gaat Hu. een opleiding onderwijsassistente beginnen als zij vanwege een operatie langdurig niet of heel slecht kan lopen. Slim!

Hoe dan ook, spannend blijft het. Welke vakken krijg je? Waar heb je hulp bij nodig? En wat kan jij zo goed dat je anderen kunt helpen? Daar spraken we vanavond over. Taal, rekenen, Engelse taal en verkeersregels (rijbewijs!) zijn favoriet. A. is chauffeur en studeert voor zijn rijbewijs met aanhanger. Hij heeft zoveel ervaring in landen in het Midden-Oosten opgedaan dat hij J. en Zerem. prima kan helpen bij het halen van hun rijbewijs. Hu. heeft jarenlang gewerkt als docente Engels in Syrië en zij gaat F. en Zerem. bijstaan. E. helpt ook wanneer zij toetsen krijgen. W. en He. gaan ondersteunen bij het lezen, luisteren, schrijven en spreken van de Nederlandse taal. Daarvoor is het meest belangstelling. Fil., S., R., Zerem., M., D. en Fio spreken af dat zij elke dinsdag- en donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur hard aan de slag gaan. Rekenen is ook moeilijk. Gelukkig wil Ja. graag helpen; hij komt elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur in elk geval met  Jo., Fio. en E. oefenen. Maar er zullen zeker liefhebbers bijkomen.

En dan willen M., Jo., S. en E. ook nog leren schaatsen onder leiding van coach T. En er zijn er ook die hun voetbaldiploma willen halen. Daar gaan we coach. H. voor vragen. Kan dat allemaal wel? Uh….nee, dat kan niet allemaal tegelijk. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. En ook dat is heel leerzaam!