Maandelijks archief: juni 2018

Donderdag 21 juni

’s Middags kon je een speld horen vallen tijdens het huiswerk maken. S. werkte zich een slag in de rondte aan het maken van mooie zinnen in zijn apps. E. kwam langs om een praatje te maken. Zij was onder de indruk van de werklust. We waren blij dat Ka. vandaag ook weer kwam buurten. Zij kwam op de fiets helemaal uit de Muiderwaard in Alkmaar.

’s Avonds hebben we de site van de werkKRACHTcentrale bezocht. Hierop kun je lezen wat wij in onze Buurschool doen. Het is ook een mooie manier om weer even boven water te halen wat we hebben behandeld. Daarna hebben we een stukje van een aflevering van SpangaS gekeken. Eerst met alleen beeld en geluid en daarna het zelfde stukje met alleen beeld en tekst. Ks. en E. kijken vaak naar SpangaS en konden dus vertellen wie wie was. We hebben opgeschreven wat we niet begrepen en daarna gezamenlijk de antwoorden bedacht. Vooral het transgendermeisje Caro wekte verbazing. Ka. kon als enige verstaan wat er in het Farsi werd gezegd. Als uitsmijter (1. het laatste; 2. een gebakken ei; 3. de portier bij een disco) hebben we de uitdrukkingen behandeld en er zelf een paar bij bedacht. Ook de (Nederlandse) moedertaalsprekers weten nu in welk beroep men vroeger een loer draaide. B. was vanavond onze welkome gast.

Dinsdag 19 juni 2018

’s Middags hebben we hard gewerkt aan ons huis- en leeswerk. Sommigen kregen Engelse les. E. heeft met H. een brief geschreven waarin hij vraagt wat men hem bij een volgende sollicitatie adviseert. F. schreef samen met H. een mail aan haar juf waarin zij vraagt waarom een werkstuk nog niet is nagekeken. K. is blij met de hulp van W. bij het voorbereiden van een spreekbeurt. Daar ziet ze als een berg tegenop.

’s Avonds was het thema: plannen. We hebben eerst het filmpje bekeken waarop je kunt zien welke kinderen kunnen wachten met het opeten van een snoepje totdat hun juf terugkomt. Hebben zij hun snoepje niet opgegeten dan krijgen ze er nog een! Daarna hebben we gesproken over mensen die onmiddellijk hun behoeften bevredigen en mensen die de bevrediging kunnen uitstellen. En over mensen die beide kunnen. We hebben over de voor- en nadelen gesproken en in welk type wij ons ons het beste herkenden en we hebben woorden en uitdrukkingen besproken die bij de verschillende types horen.  In de Nederlandse cultuur wordt het vaak gewaardeerd als je “eerst denkt en dan doet”. Daar hoort ‘plannen’ ook bij. We hebben samen een planningsschema bestudeerd.

Donderdag 14 juni

Vanmiddag heeft een van onze buren die uit Syrië komt Engelse les gegeven aan wie dat wilde. Sommigen krijgen al Engels op school, dus dat komt mooi van pas. We kunnen ook studeren uit boeken en teksten van onze Buurschool. Enkele ouderen vinden de scheurkalender met spirituele teksten interessant. Een van hen heeft al een fout ontdekt. De genoemde filosoof komt uit Turkije en niet uit Iran.

E. gaat zaterdag solliciteren bij Albert Heijn als vakkenvuller. ’s Avonds hebben we daarom over solliciteren gesproken. Wat is dat? Waarom doe je dat en hoe doe je dat? Wat is belangrijk en welke woorden moet je kennen? We hebben geleerd dat je goed de vacature moet lezen en dat je wat over het bedrijf moet weten waarbij je gaat solliciteren. Het is leuk om te spelen hoe je juist niet moet solliciteren. Het laatste deel van de avond hebben we gesproken met drie gasten met een lange werkervaring in Nederland.

Dinsdag 12 juni

Gelukkig krijgen de leerlingen vaak een laptop van hun school. Zo kunnen zij met behulp van de wifi van onze Buurschool hun huiswerk maken en informatie opzoeken. Voor degenen die geen laptop hebben zijn er een paar extra.

’s Avonds bespraken wij een vraag om advies van iemand die een probleem had met de slordigheid van zijn vrouw. Op haar werk maakte zij geen fouten maar thuis vergat zij van alles. De vraag stond in de Volkskrant en het is leuk om de verschillende antwoorden van elkaar te horen. Het werd snel duidelijk dat de rollen van de man en de vrouw in Nederland anders zijn dan in veel andere landen. Welke rol past bij ons? We werden allemaal erg stil toen A. ons uitlegde wat liefde is. Daar blijken we allemaal hetzelfde onder te verstaan.

Donderdag 7 juni

We hebben van vier uur tot wel half zeven aan ons huiswerk gewerkt. Sommigen moeten een verhaal schrijven of een spreekbeurt voorbereiden. Soms begrijpt iemand niet goed waarom een juf of meester doet zoals hij of zij doet. Daar praten we over en over wat je dan kan doen.

Vanaf zeven uur hebben we over inenting gesproken. Een van ons is opgeroepen om zich te laten inenten. Wat is dat? Wie ent in en wie wordt wanneer waar en waarom ingeënt? Zijn wij ingeënt? Wat kan er gebeuren als je niet bent ingeënt.  Is inenten nodig als je in God gelooft? Wat kan er gebeuren als je niet bent ingeënt?

Dinsdag 5 juni

Sommigen van ons zitten in een Taalklas. Anderen zitten op een ‘gewone’ school en weer anderen volgen een cursus of leren op hun eigen wijze over de Nederlandse taal en cultuur. Iedereen doet zijn eigen werk en helpt de ander. Zo legt A. het alfabet uit aan mijnheer S. dat hij 1 jaar geleden zelf nog moest leren.

’s Avonds hebben we de tekst over onze Buurschool besproken. Die kunnen we geven aan iedereen die met en aan anderen wil leren over de Nederlandse taal en cultuur. Wij hopen dat ook oudere mensen onze buren willen worden.

De workahollic

Viktor, van het modeduo Viktor en Rolf, zegt in Magazine van de Volkskrant van zaterdag 2 juni 2018: “Het fijne aan wat wij aan het doen zijn is dat er een wereld is, parallel aan de realiteit, waar we zo in kunnen stappen.”(p.20)

De parallelle wereld waar je in kunt als je de realiteit uit wilt. In die wereld is er de hobby, de passie en de verslaving, in een opklimmende graad van verwijdering. De betrokkene doet zijn stap min of meer bewust. De workaholic is daarop de uitzondering; die denkt dat hij 18 uur van de dag in de werkelijkheid verkeert.

Henk Pruiksma