Maandelijks archief: juli 2015

Posttraumatische groei

‘Omdenker’ Berthold Gunster haalt op bladzijde 70 van zijn boek “Huh?!” Israëlisch onderzoek aan naar de levensduur van mensen die vóór en na de Tweede Wereldoorlog naar het huidige Israël kwamen. Tegen de verwachting van de onderzoekers in bleken degenen die de Holocaust hadden meegemaakt 6 maanden langer te leven. De verklaring noemt Gunster “posttraumatische groei” en dat is een prikkelende omdenker: sterker worden door tegenslag.

Ik geloof in de heilzame werking van veel soorten tegenslag. In potentie dan. Je moet willen leren, zodat er ruimte komt voor nieuwe inzichten, vaardigheden en overtuigingen als oude zekerheden wegvallen. Je hoort het vaak. Velen zeggen dat ze voor een moeizame periode in hun leven niet gekozen zouden hebben, maar er wel door zijn gegroeid.

Maar: is het waarschijnlijk dat dit ook breed opgaat voor hen die de Holocaust hebben overleefd? Of hul je je dan in een in een stilzwijgen en bijt je jezelf vast in de wederopbouw en de opvoeding van je kinderen? Steeds voortijlend om niet door het verleden te worden ingehaald? Zullen zij zich ooit sterker, evenwichtiger, completer hebben gevoeld dan vóór de oorlog? Lees verder