Maandelijks archief: februari 2014

Britt en André gaan het helemaal maken

EERSTE ATELIERGROEP LOOPT LEKKER

De eerste ateliergroep draait op het moment van schrijven ruim een maand. Zeven personen treffen elkaar elke maandagmorgen om ervaringen uit te wisselen, ervaringen uit hun eigen arbeidzame leven. Met het doel om zichzelf, maar zeker ook de groepsgenoten beter te maken, vertrouwder met werken, met plezierig werken en met geld verdienen. De truc van de ateliergroep is samenwerken. Ofwel het delen van de eigen kennis, kunde, informatie en ervaring met de andere groepsleden.

Lees verder

BETROKKEN COACHING EN BEGELEIDING

Door Gisele Vranckx

Op 3 oktober 2011 kreeg ik de kans om te gaan werken als leerling
ervaringsdeskundige op een open opnameafdeling (rehabilitatie). Dat heb ik drie maanden gedaan. Het was voor mij nieuw, spannend en ook een beetje eng omdat ik twintig jaar niet meer had gewerkt. Ik was dan ook superblij met mijn werkcoach Wilma van Schaik die me daarin nog steeds begeleidt.

Lees verder

EEN PERSOONLIJKE AANBEVELING

Van Frank Jongbloed

Als projectleider Dwang en Herstel bij Dijk en Duin Castricum heb ik geruime tijd met Wilma samengewerkt binnen de werving en begeleiding van ervaringsdeskundige inzet in de GGZ. Haar vakkennis en begeleidingssensitiviteit maken dat re-integratietrajecten van mensen die soms 25 jaar lang niet aan het arbeidsproces hebben deelgenomen, slagen.
Mocht ik ooit ‘mijn kracht’ verliezen, dan laat ik deze enthousiaste, creatieve en betrokken vrouw met me meezoeken om die te hervinden.

TALENT IS ECONOMISCHE FACTOR

Iedereen, dat zijn (non-profit) organisaties, instellingen, zakelijke werkgevers en ondernemers, kan van de bemiddeling van de werkKRACHTcentrale profiteren. Profiteren in de vorm van het werk bieden aan of in dienst nemen van een buitengewoon gemotiveerde medewerker. Onze talenten begeleiden en coachen we net zo lang tot zij financieel-economisch en sociaal goed in het gehele medewerkersbestand passen. Eén ding hoeven we ze zeker niet bij te brengen, dat is hun extra motivatie zich als medewerker te bewijzen!

Lees verder

TALENT IS GRAAG WILLEN WERKEN

Dankzij nauwe contacten met onze opdrachtgevers -particulieren, werkgevers, UWV en de gemeentelijke overheid- put de werkKRACHTcentrale uit een ruime bron van mensen met in alle gevallen het talent om graag te willen werken. Veel werkzoekenden missen de flair en het vertrouwen om voor zichzelf op te komen. In dat vacuüm tussen graag willen en moeilijk kunnen bevinden zich veel van onze kandidaten.

Lees verder

HANDEN IN HET VUUR VOOR ONZE TALENTEN

De werkKRACHTcentrale levert mensen met een goede werkhouding en de juiste vaardigheden. Dit kunnen en durven wij zo te stellen. Om twee heldere redenen. In de eerste plaats door onze begeleiding en coaching. Die zijn zo doelgericht en effectief dat onze selectie naadloos aansluit bij wat de markt wil. Omdat we daarnaast zeer strikt naar het talent van onze cliënten zoeken – en dat ook vinden –, kunnen we garanderen dat onze mensen over de juiste motivatie beschikken.

Lees verder

Werk is niet zaligmakend, maar het is zalig om te werken

“Ik hoef  maar om mij heen te kijken om te weten dat werk niet zaligmakend is. Een hoop gehaast en een hoop geregel, collega’s die helaas onvervangbaar lijken en dan ook nog die voorspelbaarheid van het werk zelf…. Het effect is op de gezichten af te lezen. ”

Aldus Henk Pruiksma, werkmakelaar van de werkKRACHTcentrale. Hij vindt het zalig om te werken. Dat komt vooral omdat hij zich van het belang van werk echt bewust is geworden door de mensen die bovengemiddeld veel moeite moeten doen om aan werk te komen.

Lees verder